ارسال کار چاپی

روش ارسال سفارشات چاپی به سراسر کشور

چاپ پایتخت جهت افزایش رضایتمندی مشتریان گرامی با شرکت های متعددی قراداد بسته است تا بتواند بسته ها و سفارشات شما مشتریان گرامی را در اسرع وقت به دست مصرف کننده برساند.

نحوه ارسال سفارشات چاپی به همدان رایـگـان مـیـبـاشـد

ارسال سفارش به داخل شهر همدان در منقطه های مرکز شهر به صورت رایگان انجام میپذیرد

 هزینه ارسال بسته سفارش به باربری بر عهده خود مشتری می باشد

تمامی هزینه ارسال سفارشات به شهرستان ها بر عهده خود مشتری به صورت پس کرایه می باشد